Επιλογή Σελίδας

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της.

Στην Β&Β Ειδικές Ασφαλιστικές Υπηρεσίες μπορούμε να σχεδιασούμε για εσάς το ιδανικό ομαδικό πρόγραμμα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσωπικού προσφέρουν κάλυψη σε κάθε είδους επιχείρησης αλλά και σε οργανισμούς, όπως Σωματεία, Συλλόγους , κ.λπ., για κινδύνους που έχουν σχέση με τη Ζωή και την Υγεία ή θέματα που αφορούν την Αποταμίευση και τη Σύνταξη.

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο Ασφάλισης, ξεχωριστό τόσο από αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης όσο και από αυτόν της ατομικής. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Ομαδικής Ασφάλισης;

Α. Για την επιχείρηση:

• Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις στους εργαζομένους με χαμηλό κόστος, το οποίο όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο καθώς τα ασφάλιστρα εκπίπτουν έως και €1.500 για κάθε εργαζόμενο απο τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σας.
• Δημιουργεί ισχυρές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων.
• Αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών ατόμων.
• Παρακινεί διαρκώς το προσωπικό.
• Σας διαφοροποιεί απο τους ανταγωνιστές σας.
• Αυξάνει το κύρος και βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησής σας.

Β. Για τους εργαζομένους σας:

• Αποτελεί ανταμοιβή για την αφοσίωση στην επιχείρηση και για την αποδοτικότητά τους.
• Ενισχύει έμμεσα το εισόδημά τους.
• Είναι πιο ουσιαστική παροχή απο αντίστοιχου ύψους αύξηση στον μισθό, αφού ο εργαζόμενος δέν έχει παρακράτηση και δέν φορολογείται.
• Τους εξασφαλίζει απο τις συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων.
• Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές του Κοινωνικού τους Ταμείου.
• Τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν και τα μέλη της οικογένειάς τους.
• Τους προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας και τους επιτρέπει να είναι πιό αισιόδοξοι για το μέλλον τους.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ;

Κάθε ομάδικό ασφαλιστήριο είναι μοναδικό όπως και οι ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Στην Β&Β είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε & να προσαρμόσουμε ένα ασφαλιστήριο στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις του πελάτη μας.

1. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας:

 • Επισκέψεις σε γιατρούς
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Φάρμακα
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος
 • Φυσικοθεραπείες

 

2. Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας:

 • Έξοδα νοσηλείας (Κάλυψη έως και 90%)
 • Αμοιβές γιατρών
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Νοσοκομειακά και χειρουργικά επιδόματα
 • Επιδόματα μητρότητας
 • Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου

3. Ασφάλεια Ζωής

Είναι σημαντικό οι άνθρωποί σας να αισθάνονται τη σιγουριά ότι έχουν εξασφαλίσει την οικογένειά τους, σε περίπτωση που συμβεί ένα απρόβλεπτο γεγονός. Τα προγράμματα καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του εργαζόμενου.

4. Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα

Τα προγράμματα αυτά καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στον εργαζόμενο, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσει μόνιμα την ικανότητά του για εργασία.

5. Ασφάλεια Εισοδήματος (Πρόσκαιρη ανικανότητα)

Τα προγράμματα ασφάλισης εισοδήματος εξασφαλίζουν εισόδημα στους εργαζόμενους, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσουν πρόσκαιρα την ικανότητά τους για εργασία.

«Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, ο αριθμός των εργαζομένων που ασφαλίζονται με ομαδικό πρόγραμμα υγείας αυξάνεται με ρυθμό 10% τα τελευταία χρόνια.»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα γεγονότων και πώς λειτούργησε η ομαδική ασφάλιση στην κάλυψη τους:
Στέλεχος επιχείρησης νοσηλεύετε για σπάσιμο ποδιού. Κόστος νοσηλείας 2000€ συμμετοχή ασφαλισμένου 0€
Στέλεχος επιχείρησης νοσηλεύετε για σπάσιμο ποδιού. Κόστος νοσηλείας 2000€ συμμετοχή ασφαλισμένου 0€
Στέλεχος επιχείρησης νοσηλεύετε για σπάσιμο ποδιού. Κόστος νοσηλείας 2000€ συμμετοχή ασφαλισμένου 0€
Στέλεχος επιχείρησης νοσηλεύετε για σπάσιμο ποδιού. Κόστος νοσηλείας 2000€ συμμετοχή ασφαλισμένου 0€
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

 • Μακροχρόνια τεχνογωσία
 • Πάνω απο 3000 ασφαλισμένους σε ομαδικά προγράμματα
 • Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές