Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την πολυετή γνώση των αναγκών της ελληνικής αγοράς αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που εχει το γραφείο μας στην ασφάλιση βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων.
Με δεδομένο οτι η ασφάλιση ενος βιομηχανικού η ενός μεγάλου εμπορικού κινδύνου παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, το γραφείο μας δημιούργησε ενα εξειδικευμένο τμήμα αναληψης των κινδύνων αυτών.

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες, αναλαμβάνουμε την ασφάλιση επιχειρήσεων γραφείων, επιχειρήσεων, καταστήματα λιανικής / χονδρικής κ.λ.π.

Οι καλύψεις που παρέχονται διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και το είδος της επιχείρησης, προσφέροντας ετσι ενα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να μπορεί να καλύπτει τον κίνδυνο απο απλή πυρκαγιά μέχρι κατα παντός κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας, προσφέρει:
• Καταγραφή των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης και προτάσεις ασφαλιστικών καλύψεων ανάλογα με την δραστηριότητα του πελάτη.
• Ερευνά την ασφαλιστική αγορά για την εύρεση ανταγωνιστικών όρων και ασφαλίστρου, απο τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης και της Αμερικής, με σκοπό την ορθολογική σχέση ασφάλισης – κόστους.
• Αξιολόγηση των προσφορών και ενημέρωση του πελάτη με ειδική ασφαλιστική μελέτη.
• Εκδοση, έλεγχος ορθότητας των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πιθανές διορθωτικές ενέργειες.
• Συνεχής παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την αποφυγή υπασφάλισης ή πληρωμής ασκόπως, υπερβολικών ασφαλίστρων.
• Σύνταξη εκθεσης πραγματογνωμοσύνης απο διεθνούς κύρους εταιριών πραγματογνωμόνων η οποία ειναι δεκτή απο ολες τις αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες και δεσμευτική κατα την διαδικασία αποζημίωσης. Ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας και κατά τη διάρκεια της περιόδου έως την αποζημίωση.