Επιλογή Σελίδας

Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης Εργαζομένων

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί απόδειξη του ενδιαφέροντος για το προσωπικό της. Συμβάλει με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία καλού κλίματος, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό – ειδικά στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις – για την παρακίνηση των εργαζομένων.

Επιπλέον η Ομαδική Ασφάλιση ισχυροποιεί τους δεσμούς του προσωπικού με την επιχείρηση, περισσότερο ακόμα και απο τις χρηματικές απολαβές. Ετσι, η Ομαδική Ασφάλιση σας επιτρέπει να προσελκύετε και να κρατήσετε τους πιο ικανούς εργαζομένους.

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί κίνητρο για τους εργαζομένους να αποδώσουν περισσότερο και καλύτερα. Προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν, όπως η εξασφάλιση της υγείας τους, της σύνταξής τους, ή των εισοδημάτων τους σε περίπτωση ατυχήματος. Ετσι, με σιγουριά και ασφάλεια, μπορούν να αφοσιωθούν στην εργασία τους.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Ομαδικής Ασφάλισης;

Για την επιχείρηση:
• Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις στους εργαζομένους με χαμηλό κόστος, το οποίο όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο καθώς τα ασφάλιστρα εκπίπτουν έως και €1.500 για κάθε εργαζόμενο απο τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σας.
• Δημιουργεί ισχυρές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων.
• Αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών ατόμων.
• Παρακινεί διαρκώς το προσωπικό.
• Σας διαφοροποιεί απο τους ανταγωνιστές σας.
• Αυξάνει το κύρος και βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησής σας.

Για τους εργαζομένους σας:
• Αποτελεί ανταμοιβή για την αφοσίωση στην επιχείρηση και για την αποδοτικότητά τους.
• Ενισχύει έμμεσα το εισόδημά τους.
• Είναι πιο ουσιαστική παροχή απο αντίστοιχου ύψους αύξηση στον μισθό, αφού ο εργαζόμενος δέν έχει παρακράτηση και δέν φορολογείται.
• Τους εξασφαλίζει απο τις συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων.
• Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές του Κοινωνικού τους Ταμείου.
• Τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν και τα μέλη της οικογένειάς τους.
• Τους προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας και τους επιτρέπει να είναι πιό αισιόδοξοι για το μέλλον τους.