Επιλογή Σελίδας

Αστική και Εργοδοτική Ευθύνη
Επιχειρήσεων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι ασφαλίσεις ευθύνης καλύπτουν τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της Αστικής του Ευθύνης απο αδικοπραξία, οπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους. Δηλαδή, καλύπτονται Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές η Οικονομικές απώλειες που θα προξενηθούν σε τρίτους, απο πράξεις η παραλείψεις του ασφαλισμένου. Φυσικά δέν καλύπτονται οι σκόπιμες ενέργειες, δηλαδή αυτές που προέρχονται απο δόλο του ασφαλισμένου.

Με το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτονται ζημιές (θάνατος, σωματικές βλάβες η/και υλικές ζημίες) που θα προξενηθούν σε τρίτους με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου η/και των προστηθέντων του, απο την χρήση και εν γένει λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της επιχείρησης εναντι τρίτων καθώς και έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού της προσωπικού, για περιπτώσεις οπου υπάρχει ευθύνη του ασφαλιζόμενου, πέρα απο την καλυπτόμενη ευθύνη απο την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (ΙΚΑ) , για ατυχήματα που θα συμβούν εντός των χώρων και εγκαταστάσεων στους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση. Απαραίτητη προυπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η ασφάλιση του εργατουπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης στον αρμόδιο οργανισμό ασφάλισης καθώς και η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην επιθεώρηση εργασίας και στο Ι.Κ.Α.

Γιατί BB-Ειδικές Ασφαλιστικές Υπηρεσίες;

Εστιαζόμαστε πάντα στο να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την Ασφάλιση Πιστώσεων στους πελάτες μας. Όλοι σύμβουλοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία και υποστηρίζουν αποτελεσματικά τον επιχειρήματία.

Υψηλή κατάσρτηση στον κλάδο των ευθυνών

Τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία εδώ και 18 χρόνια

Μας εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Διαχείρηση και καθοδήγηση κάθε γεγονότος απο εμάς

Θέλετε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.