Επιλογή Σελίδας

Ασφάλιση απαγωγής, λύτρων και εκβιασμού

To ασφαλιστήριο συμβόλαιο Απαγωγής και Λύτρων εκβιασμού απευθύνεται τοσο σε φυσικά οσο και σε νομικά προσωπα.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου μπορούν να ορισθούν ως ασφαλιζόμενοι και τα μέλη της οικογένειάς του. Σε περίπτωση νομικού προσώπου μπορούν να ορισθούν οι Διευθυντές, τα μέλη του Δ.Σ καθώς και υπάλληλοι της Επιχείρησης.

Στόχο απαγωγής και εκβιασμού αποτελούν επώνυμα και ευκολα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, ατομα που εχουν προσβαση η και διαχειρίζονται χρήματα, εργαζόμενοι σε θέσεις που απαιτούν συχνά ταξίδια καθώς και εργαζόμενοι σε θέσεις γνώσης σημαντικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

• Απαγωγή του Ασφαλιζόμενου με σκοπό την απαίτηση λύτρων.
• Απειλή/εκβιασμός.
Απόσπαση χρηματικών ποσών απο τον Ασφαλιζόμενο συνεπεία απειλής ή εκβιασμού για πρόκληση σωματικών βλαβών η Υλικών ζημιών στην περιουσία του.
Μόλυνσης / μετάλλαξης των προϊοντων
Αποκάλυψης επαγγελματικών μυστικών η καταστροφής ηλεκτρονικών στοιχείων.
• Παράνομη κράτηση.
Αυθαίρετη κράτηση / περιορισμός του Ασφαλιζόμενου απο Κυβερνητική Αρχή η στασιαστική οργάνωση.
• Πειρατεία σε μέσο μεταφοράς.
Παράνομη κράτηση του Ασφαλιζόμενου υπο καταναγκασμό, ενώ ταξιδεύει με οποιοδήποτε εναέριο, μηχανοκίνητο ή θαλάσσιο μέσο.

Καλύψεις:
• Πληρωμή λύτρων ή ποσών εκβιασμού
• Απώλεια χρημάτων κατα τη μεταφορά τους.
• Θάνατο που προκύπτει απο τους καλυπτόμενους κινδύνους.
• Απώλεια εσόδων απο τη διακοπή των εργασιών.
• Έξοδα απόσυρσης των προϊοντων.
• Ιατρικά έξοδα, έξοδα αποκατάστασης (εξοδα εισητηρίων και διαμονής για ταξίδια αναψυχής μετά το περιστατικό)
• Άλλα λογικά και απαραίτητα έξοδα.
• Έξοδα ειδικών συμβούλων ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση απαγωγής και λύτρων επικοινωνήστε με το γραφείο μας.