Επιλογή Σελίδας

Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων

 
Γνωρίζετε το πραγματικό κόστος μιας ανάκλησης προϊόντος;
Στην B&B Ειδικές Ασφαλιστικές Υπηρεσίες το γνωρίζουμε και μπορούμε να σας προστατέψουμε απο αυτό το ρίσκο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη και αποτελεί συνήθη εξαίρεση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Προϊόντων.
Σημειώνεται ότι το ελάττωμα του προϊόντος που πρέπει να ανακληθεί μπορεί να έχει προέλθει α) από τυχαία αιτία, χωρίς πρόθεση και, β) από κακόβουλη ενέργεια οιουδήποτε προσώπου.
Είναι ασφαλιστικό προϊον το οποίο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων (Contaminated Products Insurance)

• Τροφίμων
• Ποτών
• Καλλυντικών
• Καπνού

Β. Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων (First Party Recall Insurance)

• Παιχνίδια και παντός είδους προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά
• Είδη αθλητικού εξοπλισμού
• Εργαλεία χειρός
• Οικιακές συσκευές και εξοπλισμός (ηλεκτρικός και μη)
• Συστήματα ψύξης-θέρμανσης
• Ρουχισμός
• Επίπλωση

«Ανάκληση, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι κάθε μέτρο, που έχει, ως σκοπό την επιστροφή ενός επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός η ο διανομέας έχει ,ήδη, διαθέσει στην αγορά ή πουλήσει, στους καταναλωτές.»

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΙΟ ΟΡΙΟ;

Καλύπτει τα έξοδα ανάκλησης των προϊόντων (recall Costs) μέχρι και 25.000.000 € κατ’ετος. Ποιο συγκεκριμένα:

1. Έξοδα ανάκλησης των προϊόντων, δηλαδή:

 • Το κόστος διαφήμισης (ηλεκτρονικής ή άλλης) σε εφημερίδες, περιοδικά ή άλλο έντυπο, ανακοινώσεων ή διαφημίσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, καθώς και το κόστος αλληλογραφίας που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Απαραίτητα ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαμονής που αποδίδονται άμεσα στην ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Το κόστος πρόσληψης επιπλέον προσώπων, πέραν του κανονικού προσωπικού του Ασφαλισμένου, αποκλειστικά για την υλοποίηση της ανάκλησης του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Καταβολή υπερωριών στο κανονικό προσωπικό του Ασφαλισμένου για εργασία αποκλειστικά σχετιζόμενη με την ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Τα απαραίτητα έκτακτα έξοδα του προσωπικού των παραπάνω παραγράφων
 • Έξοδα μίσθωσης επιπρόσθετου αποθηκευτικού χώρου για την ανάκληση του Ασφαλισμένου Προϊόντος
 • Έξοδα πραγματοποιηθέντα για την ορθή διάθεση μη χρησιμοποιημένης συσκευασίας και υλικού προώθησης του ανακαλούμενου Ασφαλισμένου Προϊόντος στα σημεία πώλησης, εάν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή επαναχρησιμοποιηθούν.
 • Κόστος επιθεώρησης που περιλαμβάνει κόστος χημικής ανάλυση ή άλλων παρόμοιων προσπαθειών εντοπισμού των αιτιών ή του πιθανού αντίκτυπου της μόλυνσης
 • Το πραγματικό κόστος αναδιανομής τυχόν ανακληθέντων ή αποκατασταθέντων Ασφαλισμένων Προϊόντων
 • Αμοιβές χώρου λιανικής πώλησης, ακυρωτικά τέλη διαφημιστικών ή/ και προωθητικών προγραμμάτων, που ήταν προγραμματισμένα άλλα μη εκτελέσιμα λόγω εμφάνισης του Ασφαλισμένου Συμβάντος
 • Το πραγματικό κόστος διάθεσης του Ασφαλισμένου Προϊόντος, μόνον όμως στο βαθμό που απαιτούνται συγκεκριμένες μέθοδοι καταστροφής, που διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διάθεση σκουπιδιών, ώστε να αποφευχθούν Σωματικές Βλάβες ή Ζημία Περιουσίας
 2. Κόστος Εκβιασμού (Λύτρα που καταβάλει ο Ασφαλισμένος ως άμεσο αποτέλεσμα Εκβιασμού Προϊόντος, απώλεια λύτρων κατά τη μεταφορά, Ανταμοιβή Πληροφοριοδότη, αμοιβές Ειδικών, αυξημένο κόστος ασφάλειας, κ.λ.π)

3. Έξοδα Συμβούλων (αμοιβές και τα έξοδα συμβούλων ασφάλειας προϊόντος ή δημοσίων σχέσεων, που προσλαμβάνονται με την προηγούμενη συγκατάθεση της Ασφαλιστικής Εταιρείας ώστε να παρέχουν αρωγή στον Ασφαλισμένο κατά την ανταπόκριση σε ένα Ασφαλισμένο Συμβάν)

4. Έξοδα Διακοπής Εργασιών (Απώλεια Ακαθάριστου Κέρδους και Επιπλέον Έξοδα ως αποτέλεσμα ενός Ασφαλισμένου Συμβάντος)

5. Έξοδα αντικατάστασης επαναφοράς των ανακληθέντων προϊόντων (το κόστος που καταβάλλει ο Ασφαλισμένος για την επαναφορά των Ασφαλισμένων Προϊόντων σε εμπορεύσιμη ποιότητα ή την αντικατάσταση τυχόν ανακληθέντων Ασφαλισμένων Προϊόντων που έχουν καταστραφεί, δεν μπορούν να πουληθούν ή είναι ακατάλληλα για την αρχική χρήση τους, με προϊόντα παρόμοιας αξίας

6. Έξοδα αποκατάστασης (οι δαπάνες στις οποίες πραγματικά υποχρεώνεται άμεσα ο Ασφαλισμένος ως άμεσο αποτέλεσμα ενός Ασφαλισμένου Συμβάντος για να επαναφέρει τα Προϊόντα στο εύλογο προβλεπόμενο επίπεδο μεριδίου πωλήσεων και αγοράς που αναμενόταν πριν την εμφάνιση του Ασφαλισμένου Συμβάντος)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ανάκλησης ελαττωματικών προϊόντων που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης μοντέλου σκάλας, λόγω κατασκευαστικού λάθους. Η σκάλα δεν ήταν σταθερή (αδύναμη στήριξη) με αποτέλεσμα να καταρρέει προκαλώντας συνεχώς ατυχήματα.

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης προϊόντων ζαχαρίνης, λόγω ύπαρξης μικρών μεταλλικών κομματιών.

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης σκόνης για ρόφημα σοκολάτας, λόγω ύπαρξης μικρών πλαστικών κομματιών.

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης μπουκαλιού αναψυκτικού, καθώς λόγω πίεσης πεταγόταν το καπάκι με αποτέλεσμα να προξενεί τραυματισμούς.

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Ελαχιστοποίηση ζημιών του ασφαλισμένου
 • Επίδειξη αξιοπιστίας και επαγγελματισμού στους πελάτες και συνεργάτες
 • Επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας
 • Προστασία του εμπορικού ονόματος του Ασφαλισμένου
 • Παρέχεται στους ασφαλισμένους άμεση και σε 24ωρη βάση πρόσβαση σε εξειδικευμένους και παγκοσμίου κύρους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι είναι σε θέση να συμβάλουν αποφασίστηκα στην αντιμετώπιση της κρίσης.
 • Δυνατότητα κάλυψης της ανάκλησης του προϊόντος οπουδήποτε στο εξωτερικό.