Επιλογή Σελίδας

Ασφάλιση κινδύνων στο ίντερνετ

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί καινοτομό ιδέα στον ταχύτατα εξελισσόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς επίσης και στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της εταιρικής φήμης εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο IT καθώς επίσης και εταιρειών οι οποίες διατηρούν βάση δεδομένων με προσωπικά στοιχεία πελατών.

Μια παραβίαση στον κυβερνοχώρο ή μια πιθανή διαρροή δεδομένων, μπορεί να προκαλέσει πολλαπλές οικονομικές συνέπειες όπως το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο των ζημιών, το κόστος της έρευνας, της αστικής ευθύνης προς τρίτους, το κόστος παρακολούθησης χρήσης στοιχείων και το κόστος δυσφήμισης και διακοπής λειτουργίας της εταιρείας. Σε μία ενδεχόμενη τέτοια οικονομική ζημία της επιχείρησης και ταυτόχρονα δυσφήμιση για αυτήν, η άμεση και έγκαιρη παρέμβαση από τους ειδικούς είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία της λειτουργίας της και την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η ανταπόκριση της ζημιοθείσας επιχείρησης τις πρώτες 48 ώρες είναι ζωτικής σημασίας για αυτήν αφού θα πρέπει άμεσα να συντονιστούν νομικοί σύμβουλοι, εγκληματολόγοι, ειδικοί στις Δημόσιες Σχέσεις για τον έλεγχο του αντίκτυπου στη φήμη απέναντι σε όλους αυτούς που εμπλέκονται με την επιχείρηση και των οποίων τα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται εκτεθειμένα στους χάκερς.

Με αυτή την υπηρεσία αναλαμβάνουμε να προστατέψουν ολοκληρωτικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο και διατηρούν βάσεις δεδομένων με προσωπικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών, συνεργατών και προσωπικού και να αποκαταστήσουμε τις οικονομικές ζημιές καθώς επίσης και μια ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα συμβούλων θα αναλάβει την ζημιωθείσα επιχείρηση κατά τη διάρκεια και μέτα την παραβίαση του κυβερνοχώρου και θα κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας.