Επιλογή Σελίδας

Ασφάλεια αυτοκινήτου

Ενημερωθείτε από τους συνεργάτες της «Β & Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» για τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς και για το πλήθος των πρωτοποριακών καλύψεων που προσφέρουμε Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι αποζημιωθέντες του κλάδου αυτοκινήτου μας, αποδεικνύουν εμπράκτως την εμπιστοσύνη τους σε εμάς εξαιτίας της ταχείας εξυπηρέτησης και αποκατάστασης των ζημιών κατευθείαν και χωρίς να χρειαστεί να εκταμιεύσουν χρήματα.Με το Νόμο 3746/2009 απο 1ης Ιουνίου του 2009 τα όρια καλύψεων του κλάδου αυτοκινήτου αυξήθηκαν στο ποσό των €500.000 για σωματικές βλάβες ανα θύμα, γεγονός που στην πράξη σημαίνει απεριόριστη κάλυψη.

Η βασική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Σωματικές Βλάβες.

Καλύπτεται η πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου σε τρίτους ή συνεπιβαίνονταες.

Υλικές ζημίες.

Καλύπτεται η πρόκληση υλικών ζημιών σε τρίτους.

Επεκτάσεις Βασικής Κάλυψης.
Υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα απο ανασφάλιστο υπαίτιο για τη σύγκρουση όχημα. Προυποθέσεις αποζημίωσης του Λήπτη της Ασφάλισης η/και του Ασφαλισμένου, που πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, αποτελούν:
α) Η διαπίστωση της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος στην πρόκληση του ατυχήματος, καθώς και ο χαρακτηρισμός του ζημιογόνου οχήματος ως ανασφάλιστου, τα οποία πρέπει να προκύπτουν χωρίς αμφισβήτηση απο ικανά αποδεικτικά στοιχεία.
β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Λήπτη της Ασφάλισης η/και του Ασφαλισμένου εναντίον οποιουδήποτε προς αποζημίωση του.

Προαιρετικές καλύψεις.
Οι προαιρετικές καλύψεις που μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου είναι οι παρακάτω:

Θράύση Κρυστάλλων.
Ζημιές που θα υποστούν συνεπεία θραύσης ή ρωγμής απο οποιαδήποτε αιτία, οι γυάλινες επιφάνειες. Ως τέτοιες θεωρούνται αποκλειστικά οι εξής: Παρμπρίζ, τζάμια παραθύρων, φινιστρίνια με τα ελαστικά μέρη που είναι περιμετρικά σε αυτά εφόσον είναι εκ κατασκευής κολλημένα και ηλιοροφή.

Πυρός.
Ζημιές συνεπεία πυρκαγιάς, αυτόματης ανάφλεξης και πτώσης κεραυνού, καθώς και οι ζημιές του αυτοκινήτου που θα προκληθούν συνεπεία έκρηξης του.

Πυρκαγιά και έκρηξη απο Τρομοκρατικές Ενέργειες.
Ζημιές απο πυρκαγιά ή έκρηξη που θα προκληθούν απο τρομοκρατικές ενέργειες τρίτων, μεμονωμένες ή όχι.

Θεομηνίες.
Ζημιές που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα απο ακραία καιρικά φαινόμενα που συνιστούν ανωτέρα βία όπως πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα (άνεμοι 8 μποφόρ και άνω), καταιγίδα (δυνατή βροχόπτωση το ύψος της οποίας ξεπερνά τα 5mm/ώρα/τετραγωνικό εκατοστό), έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη φυσική διαταραχή υπο την προυπόθεση οτι τα φαινόμενα αυτά θα προκαλέσουν καταστροφές μαζικής έκτασης.

Κακόβουλες Πράξεις.
Ζημιές που θα προκληθούν απο κακόβουλες πράξεις τρίτων, εξαιρουμένων των ζημιών που προκαλούνται κατα τη διάρκεια κλοπής ή απόπειρα κλοπής του οχήματος ή προκαλούνται απο εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σε αυτό.

Ολική Κλοπή.
Ο κίνδυνος της ολικής απώλειας συνεπεία κλοπής. Δέν καλύπτονται οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που προξενήθηκαν κατα τη διάρκεια της κλοπής του.

Ζήμιές Ιδίου Αυτοκινήτου.
Ζημιές απο σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση ή ανατροπή του.

Προσωπικό Ατύχημα.
Θάνατο, μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα του οδηγού ή του ιδιοκτήτη, εφόσον προήλθε απο τροχαίο ατύχημα.

Προσωρινή Αντικατάσταση Αυτοκινήτου.
Παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά στο ασφαλιζόμενο όχημα απο καλυπτόμενο κίνδυνο πλήν των εξαιρέσεων.

Προστασια Bonus Malus.
Το Bonus Malus δέν επηρεάζεται και στην ανανέωση παραμένει σταθερό, αποκλειστικά και μόνο αν συμβούν το ανώτερω μέχρι 2 ζημιές σε κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης.

Η επεξήγηση των καλύψεων είναι γενική και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κάθε Ασφαλιστική Εταιρία.

 

Ρωτήστε τον ειδικό