Επιλογή Σελίδας

Ασφαλίσεις θερμοκηπίων

Τα θερμοκήπια μπορούν να ασφαλιστούν για φυσικές καταστροφές, κεραυνό, φωτιά και πρόσκρουση οχήματος.

Ασφαλίζονται:

• Ολες οι καλλιέργειες ανθοκομικών και κηπευτικών στο έδαφος η σε τεχνικά υποστρώματα.
• Τα θεμέλια της κατασκευής και την κάλυψη του θερμοκηπίου.(υαλοπίνακες, μαλακό η σκληρό πλαστικό)
• Το σύστημα άρδευσης, θέρμανσης, εξαερισμού και τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Επιπλέον, για την φυτεία προβλέπεται και η ασφάλιση για ζημίες που προκαλούνται απο μεταβολή συνθηκών κλιματισμού λόγω επέλευσης των παραπάνω κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για προσφορά ασφάλισης επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.