Επιλογή Σελίδας

Ασφάλιση Πιστώσεων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Λόγω του ανταγωνισμού και των συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, μικρό μέρος των εμπορικών συναλλαγών γίνεται με πληρωμή της αξίας των εμπορευμάτων μετρητοίς ή με ανέκκλητο πίστωση σε Τράπεζα. Το μεγαλύτερο μέρος γίνεται με πίστωση. Η πίστωση πολλές φορές μπορεί να καλύπτεται με αξιόγραφα τα οποία όμως, εφ’ όσον ο αγοραστής έχει πρόβλημα ρευστότητας, δέν εχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Το ύψος των απλήρωτων επιταγών και συναλλαγματικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αποδεικύει οτι μικρή μόνο εξασφάλιση μπορούν να προσφέρουν. Η μέση διάρκεια πίστωσης συνεχώς αυξάνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Ευρώπη έχει γίνει 3 μήνες και στην Ελλάδα από 6 μήνες και πάνω. Βέβαια, η διάρκεια πίστωσης δέν είναι η ίδια σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια πίστωσης τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μή πληρωμής μιας εμπορικής συναλλαγής. Η μεγαλύτερη διάρκεια πίστωσης σημαίνει αυτόματα και μεγαλύτερο μέσο υπόλοιπο κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προσφέρει προστασία στην επιχείρησή σας έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών – αγοραστών σας. Ο διακανονισμός των πληρωμών είναι καθημερινή φροντίδα σε κάθε επιχείρηση. Ακόμα και με την καλύτερη οργάνωση, τα πιο εξελιγμένα συστήματα και τις πιο ενημερωτικές πληροφορίες, πάντα υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις οι λογαριασμοί απαιτήσεων αποτελούν το 30 – 40 % του ενεργητικού τους. Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματά της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά της.

 

Εάν το περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης είναι 16% και κάποιος από τους αγοραστές σας δεν πληρώσει οφειλή αξίας €100,000, τότε θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επιπλέον πωλήσεις €625,000 για να αντισταθμίσετε την απώλεια των κερδών σας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση των πιστώσεων καλύπτει τους ασφαλισμένους σε δύο βασικές περιπτώσεις αφερεγγυότητας των αγοραστών τους:

 • Στην περίπτωση της «Αποδεδειγμένης Αφερεγγυότητας», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής πτωχεύσει ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του.
 • Στην περίπτωση της «Καθυστερημένης Πληρωμής», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης ή των τυχόν παρατάσεών της.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Βοηθά τις επιχειρήσεις στον καλύτερο έλεγχο των πελατών τους έχοντας έναν συνεργάτη ο οποίος συνεχώς τους παρακολουθεί.
  • Ενημερώνει την επιχείρηση για τους υποψήφιους πελάτες τους σχετικά με την πιστολιπτική ικανότητα τους.
  • Τους δίνει την δυνατότητα να επιμηκύνουν τη διάρκεια πίστωσης προς τους πελάτες τους πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές.
  • Η ασφάλιση προσφέρει στην επιχείρηση σιγουριά ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις της.
  • Η ασφάλιση των πιστώσεων προστατεύει τους ασφαλισμένους, όχι από τους κακούς πελάτες, τους οποίους γνωρίζουν και λαμβάνουν πρόσθετες εξασφαλίσεις, αλλά κυρίως από πελάτες οι οποίοι ειναι φερέγγυοι αλλα καταλήγουν αφερέγγυοι.
  • Ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που οι αγοραστές βρίσκονται εκτός Ελλάδος όπου ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή είναι πολύ δύσκολη, η ασφάλιση πιστώσεων παρέχει μεγάλη υπηρεσία στον προμηθευτή για την αποφυγή της επισφάλειας. Στην περίπτωση όμως που αυτή συμβεί, πολύ καλό δίκτυο Νομικής Υποστήριξης, μας δίνει λύσεις και σε αυτήν την περίπτωση.
  • Η ασφάλιση πιστώσεων του προσφέρει δυνατότητα χρηματοδότησης από τις Τράπεζες με καλύτερους όρους αφού σε ενδεχόμενη μη πληρωμή από τους αγοραστές του, γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε προβλήματα στη εξόφληση των δανείων η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει τα χρήματα.

Συνεργαζόμενες εταιρίες Ασφάλισης Πιστώσεων

euler-hermes-blog-logo

EULER HERMES

H Euler Hermes Hellas είναι η εταιρία που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον Όμιλο Euler Hermes, πρώτο Ασφαλιστή Πιστώσεων παγκοσμίως. Πρόκειται για τη μοναδική ελληνική εταιρία που, ακόμα και σήμερα, ασχολείται αποκλειστικά με την Ασφάλιση Πιστώσεων.

euler-hermes-blog-logo

ATRADIUS

Η Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων, είσπραξης απαιτήσεων και εγγυήσεις παγκοσμίως με παρουσία σε 50 χώρες. Αποτελούμε μέρος του Ομίλου Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), ενός κορυφαίου Ισπανικού Ομίλου στον τομέα των Ασφαλίσεων και της Παγκόσμιας Ασφάλισης Πιστώσεων.

euler-hermes-blog-logo

COFACE

Η COFACE δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων από το 1946, έχει παρουσία ΑΜΕΣΗ, ή μέσω των ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ της, σε 100 ΧΩΡΕΣ, παρέχοντας υποστήριξη για πελάτες σε περισσότερες από 200 ΧΩΡΕΣ.

Γιατί BB-Ειδικές Ασφαλιστικές Υπηρεσίες;

Εστιαζόμαστε πάντα στο να παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την Ασφάλιση Πιστώσεων στους πελάτες μας. Όλοι σύμβουλοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία και υποστηρίζουν αποτελεσματικά τον επιχειρήματία.

Ξεχωριστός τομέας διαχείρησης πιστώσεων

Τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία εδώ και 18 χρόνια

Μας εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Διαχείρηση και καθοδήγηση κάθε γεγονότος απο εμάς

εγγυημένα πιστωτικά όρια

Θέλετε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.