Επιλογή Σελίδας

Κατά παντός κινδύνου για εργα τέχνης

Ο κλάδος Ασφάλισης Εργων Τέχνης απευθύνεται σε:
• Ιδιώτες συλλέκτες
• Γκαλερί και Αϊθουσες Τέχνης
• Καταστήματα Έργων Τέχνης
• Παλαιοπωλεία
• Μουσεία
• Ιδρύματα, συλλόγους, εταιρίες και φορείς σχετικού ενδιαφέροντος.

Το προγραμμα ασφαλίζει μεμονωμένα αντικείμενα τέχνης ή συλλογές για τους παρακάτω κινδύνους

Καλύψεις Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Εργων Τέχνης
• Πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός
• Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
• Θραύση η διαρροή σωληνώσεων
• Έκρηξη πάσης φύσεων
• Κλοπή ή ληστεία
• Τρομοκρατικές ενέργειες, βανδαλισμός, κακόβουλη βλάβη
• Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους
• Σεισμός

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης των εργων τέχνης κατα την μεταφορά τους στην Ελλάδα η στο εξωτερικό, κατα την διάρκεια συντήρησης, καθώς και κατα την διάρκεια εκθέσεων.