Επιλογή Σελίδας

Ασφάλιση ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κίνδυνων Cyber Risk

    Στην B&B Ειδικές Ασφαλιστικές Υπηρεσίες έχοντας εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκουμε την σωστή ασφαλιστική λύση για την προστασία από τους κυβερνοκινδύνους.    

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ;

Η συνεχόμενη πρόοδος της τεχνολογίας, η εξάπλωση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών δεδομένων έχει οδηγήσει σε έναν λειτουργικό κίνδυνο που προκύπτει για μία επιχείρηση από ηλεκτρονικές επιθέσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα όπως η απώλεια, η παραποίηση ή η κλοπή – απαγωγή δεδομένων. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από κυβερνοεπιθέσεις είναι η αποτροπή τους. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό έχοντας ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρίας, προκαλώντας μία αλυσιδωτή αντίδραση συνεπειών.

Η ασφάλιση Cyber Insurance είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων. Ενώ στον κυβερνοχώρο η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό ασφαλείας, μπορεί να βοηθήσει το πρόγραμμα ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρίας με την παροχή βοήθειας μέσω εξειδικευμένων παρόχων που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, όταν εμφανίζεται περιστατικό παραβίασης ασφάλειας μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες, τη φήμη της εταιρίας και το εμπορικό σήμα της.

Ασφάλεια & GDPR

«Ο νέος κανονισμός GDPR εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη, να επιβάλουν για παραβάσεις πρόστιμα σε ύψος έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή 20 εκατομμύρια ευρώ»

Πόσο ευκολά μπορεί μιά εταιρία να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο πρόστιμο; Ενά συμβόλαιο ασφάλίσης διαδικτυακών κινδύνων παρέχει μια σειρά καλύψεων απέναντι στις συνέπειες μίας επίθεσης.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ CYBER INSURANCE;

 • Εξειδικευμένους Ερευνητές Ασφαλείας (forensics) προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία, η σοβαρότητα και η έκταση της οποιασδήποτε παραβίασης με τη βοήθεια των οποίων θα γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των κινδύνων
 • Άμεσα κόστη του ιδίου του ασφαλισμένου για την αντιμετώπιση ανεπάρκειας ασφάλειας ή παραβίασης προσωπικού απορρήτου με την κάλυψη δαπανών γνωστοποίησης, δημοσίων σχέσεων και άλλων υπηρεσιών για τη διαχείριση και
  μετρίαση των επιπτώσεων ενός περιστατικού στον κυβερνοχώρο. Καλύπτονταιεπίσης εξ ολοκλήρου προληπτικές (forensic) έρευνες, νομικές συμβουλές και έξοδα παρακολούθησης ταυτότητας για τα θύματα παραβίασης.
 • Ενημέρωση Πελατών για το συμβάν και υπηρεσίες Customer Care σε συνεργασία με κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με στόχο την άμεση ενημέρωση των πελατών και τη μείωση των οικονομικών συνεπειών λόγω της υφιστάμενης παραβίασης
 • Δημόσιες σχέσεις & Ειδικούς Διαχείρισης Κρίσεων για να επιλέξουν & εφαρμόσουν χειριστούν το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική
 • Νομικά Έξοδα για την διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων, σε περίπτωση παραβίασης συστημάτων & απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Πρόστιμα και κυρώσεις, εάν είναι ασφαλιστέες από το νόμο
 • Νομικές συμβουλές και υποστήριξη για την αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της παραβίασης και τις επακόλουθες ενέργειες που απαιτούνται για το μετριασμό τους
 • Απώλεια Κερδών λόγω Διακοπής Λειτουργίας Εταιρικού Δικτύου που οφείλεται σε παραβίαση ασφάλειάς του
 • Εξειδικευμένους Διαπραγματευτές σε περίπτωση Εκβιασμού για αποκάλυψη δεδομένων
 • Αποζημιώσεις σε τρίτους που υπέστησαν ζημία λόγω διαρροής δεδομένων απο την ανεπάρκεια της ασφάλειας δικτύου
  του ασφαλισμένου ή αδυναμία προστασίας δεδομένων. Η ασφάλιση παρέχει επίσης κάλυψη για κανονιστικές ενέργειες σε σχέση με ανεπάρκεια ασφάλειας, παραβίαση προσωπικού απορρήτου ή τη μη γνωστοποίηση ανεπάρκειας
  ασφάλειας ή παραβίασης προσωπικού απορρήτου.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ CYBER INSURANCE
Παρακάτω θα αναλύσουμε τα βήματα με τα οποία θα λειτουργήσει ένα συμβόλαιο ασφάλισης διαδυκτιακών κινδύνων για την αντιμετώπιση ενώς περιστατικού απώλειας. Φυσικά ανάλογα το περιστατικό η διαδικασία διαφοροποιείται για το καλό του ασφαλιζόμενου.

Παραβίαση

Άμεση ανταπόκριση εντός 1 ώρας από εξειδικευμένο σύμβουλο παραβιάσεων

Εγκληματολόγοι

Ειδικοί εγκληματολογοι που ελέγχουν ποιά στοιχεία έχουν επηρεαστεί, πως μπορούν να περιοριστούν, να διορθ ωθούν ή να αποκατασταθούν

Νομικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων

Κάλυψη δαπανών ανάκλησης σκόνης για ρόφημα σοκολάτας, λόγω ύπαρξης μικρών πλαστικών κομματιών.

Κοινοποίηση

Κόστος ενημέρωσης των ατόμων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και παρακολούθηση της χρήσης των στοιχείων τους για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες

U

Πρόστιμα & Ερευνα

Επαγγελματική προετοιμασία για οποιαδήποτε έρευνα, Ασφαλιστέα πρόστιμα και κυρώσεις από ρυθμιστή προστασίας δεδομένων

Αστική ευθύνη

Κόστος υπεράσπισης ζημιές για:
 • Οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων
 • Μόλυνση των δεδομένων τρίτων με ιό
 • Κλοπή του κωδικού πρόσβασης στο σύστημα
 • Κλοπή εξοπλισμού που περιέχει προσωπικά δεδομένα
 • Αμέλεια ή σφάλμα εργαζόμενου

ΓΙΑΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ CYBER INSURANCE;

Οι επιχειρήσεις συνήθως δεν αντιλαμβάνονται το κενό που υπάρχει στα υφιστάμενα ασφαλιστήριά τους και θεωρούν ότι τα περιστατικά παραβίασης συστημάτων καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια ευθύνης και περιουσίας που διαθέτουν.
Αναλύοντας το σκοπό των ασφαλιστηρίων μιας επιχείρησης θα δούμε ότι:

 • Ένα ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων, όχι όμως
  και τις οικονομικές ζημίες από περιστατικά παραβίασης συστημάτων μιας και αυτά αποτελούν εξαιρέσεις
 • Τα ασφαλιστήρια Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτουν οικονομικές ζημίες, οι οποίες όμως προκύπτουν από την
  αποτυχία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και συνήθως περιέχουν εξαιρέσεις για την παραβίαση δεδομένων
 • Η ασφάλιση Περιουσίας καλύπτει τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία υπόκεινται σε φυσικούς κινδύνους
  και όχι δεδομένα τα οποία είναι αϋλα περιουσιακά στοιχεία
 • Τα ασφαλιστήρια Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων καλύπτουν την υπεξαίρεση από υπαλλήλους, όχι όμως και την
  απώλεια δεδομένων τρίτων από άγνωστους δράστες

Οι επιπτώσεις από την παραβίασης συστημάτων και την διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μπορούν να καλυφθούν μόνο από εξειδικευμένα ασφαλιστήρια τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά τις συνέπειες κινδύνων που προκαλούν οι παραβιάσεις συστημάτων.

Στην B&B Ειδικές Ασφαλιστικές Υπηρεσίες αναπτύξαμε εξειδικευμένο κλάδο cyber insurance που αφορά την κάλυψη των διαδυκτιακών κινδύνων μιας επιχείρησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας και να βρούμε την σωστή ασφαλιστική λύση για την προστασία σας από τους κυβερνοκινδύνους.