Επιλογή Σελίδας

Απώλεια Εισοδήματος

Ένα ατύχημα ή ασθένεια μπορεί να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή, επηρεάζοντας όχι μόνο την υγεία μας, αλλά έχοντας πολλές φορές και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην ισορροπία της οικογένειάς μας.

Σίγουρα δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε ούτε να το προβλέψουμε, μπορούμε όμως να προνοήσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις οικονομικές του συνέπειες με την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος από ατύχημα ή ασθένεια αναπληρώνοντας κι εξασφαλίζοντας έτσι το εισόδημα μας σε μία περίοδο που δε θα μπορούμε να εργαστούμε, ώστε να είμαστε σε θέση να τακτοποιήσουμε και να καλύψουμε τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας.