Επιλογή Σελίδας

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά #CyberEdge

 

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, 17.30, ”NEOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του CyberEdge της AIG για ασφάλιση ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κίνδυνων απο το γραφείο μας.